کمک
در دست ساخت

چگونه به یک عکس با صرفه جویی در موقعیت GPS را به فایل عکس:

در تلفن با سیستم:
- Android
- Windows
- iOS

در دستگاه های دیگر:
    
Android
باز کن:
- دوربین (برنامه ها برای گرفتن عکس)
- سپس تنظیمات را انتخاب کنید
- برای گزینه های با GPS ("GPS برچسب" "برچسب GPS" یا چیزی شبیه) را جستجو کنید و آن را روشن کنید


این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، شما تأیید میکنید که خط مشی و سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید و درک کردید: :
   سیاست کوکی    سیاست حفظ حریم خصوصی    تایید کنید