დახმარება
მშენებარე

როგორ გადავიღოთ სურათი GPS პოზიციის შენახვა ფოტო ფაილში:

ტელეფონით სისტემაში:
- Android
- Windows
- iOS

სხვა მოწყობილობებზე:
    
Android
გახსნა:
- კამერა (განაცხადების გადაღება)
- აირჩიეთ პარამეტრები
- მოძებნეთ პარამეტრები GPS ("GPS Tag" "GPS ეტიკეტი" ან მსგავსი რამ) და ჩართეთ იგი


ეს საიტი ნაჭდევებს იყენებს. ჩვენი საიტის გამოყენებით, ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ და გვესმის ჩვენი ბმულების პოლიტიკა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა: :
   ფუნდამენტური პოლიტიკა    ონფიდენციალურობის პოლიტიკა    მიღება